Toiminta-ajatus

Kuopion Puutarhaseura ry on perustettu 1923. Seura on valtakunnallisen Puutarhaliiton paikallisyhdistys ja toiminta-alueena on Kuopion talousalue. Toiminta-ajatuksena on edistää Pohjois-Savon puutarhakulttuuria ja toimia yhteistyössä muiden alueen puutarha-alan toimijoiden kanssa. 


Seuran toiminta on tavoitteellista ja vapaaehtoista puutarhatietouden jakamista. Seura järjestää jäsenille puutarha-alan tutustumismatkoja koti- ja ulkomaisiin kohteisiin, osallistuu puutarhatapahtumien ja luentojen järjestämiseen. Toimintaa rahoitetaan mm. jäsenmaksuilla, osanottomaksuilla ja tuotemyynnillä.


Seuran jäsenistö koostuu puutarha-alasta kiinnostuneista harrastajista ja ammattilaisista. Jäsenmäärä on kasvanut viime vuosina ja on nyt lähes 250 henkilöä. Puutarhaharrastuksen kautta syntyy yhteisö, jonka jäsenet jakavat tietoa ja auttavat toisiaan toimimaan yhdessä tärkeän asian hyväksi. Aktiiviset ja osaavat kotipuutarhurit parantavat ympäristömme viihtyisyyttä ja luovat kestävää suomalaista puutarhakulttuuria.